Friday, July 22, 2011

Jundiyatullah Smart Circle (JSC) 1

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang


TAZKIRAH

Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh (beransur-ansur), kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya (tanah) dan mengeluarkan kamu (pada hari Kiamat) dengan pasti.
[Surah Nuh : 17 - 18]

Malaikat dicipta daripada cahaya, manakala syaitan pula dicipta daripada api. Allah telah memberitahu dalam Al-Quran bahawa akan ada makhluk yang lebih mulia daripada syaitan/iblis iaitu manusia. Manusia dicipta daripada tanah dan tugas utamanya adalah sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi kepunyaan Allah dan juga beribadah kepada Allah. Di mana manusia dicipta di situ lah ia dikembalikan. Persiapkan diri secukupnya untuk bekalan di akhirat nanti. Bertaubatlah sementara pintu taubat masih terbuka. Muhasabah diri, mati ditangan Allah. Bila Allah kehendakiNYA, tiada siapa yang boleh menangguhkannya.


AYAT PILIHAN

Adakah kamu menyuruh orang lain melakukan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri. Padahal kamu membaca Al-Kitab. Apa tidakkah kamu berakal?
[Surah Al-Baqarah : 44]

Hai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu katakan apa yang tidak kamu lakukan. Amat besar kemurkaan Allah, kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan.
[Surah As-Saff : 2 - 3]

Da’i dituntut supaya memperhitung (kesalahan) dirinya terlebih dahulu sebelum memperhitungkan kesalahan orang lain. Ia dituntut supaya mendidik dirinya lebih dahulu sebelum mendidik orang lain. Ia patut berlaku ihsan terhadap dirinya sebelum berlaku ihsan kepada orang lain.
Inilah intisari pesanan ‘Ali Ibnu Abi Talib Karramallahu Wajhah apabila ia berpesan:

Sesiapa yang menjadikan pemimpin orang lain, maka hendaklah ia mulai dengan mengajar dirinya sendiri sebelum mengajar orang lain. Asuhannya terhadap orang lain biarlah dengan perilaku sebelum tutur kata. Orang yang mengajar dan mengasuh diri sendiri lebih berhak dimuliakan/dihargai dari orang yang mengajar dan mengasuh orang lain.

Rasulullah pernah menceritakan nasib manusia yang mengatakan apa yang tidak dikotakan. Yang menyuruh orang berbuat baik tetapi melupakan diri sendiri. Yang menjadikan diri sebagai pembimbing sedangkan diri sendiri tidak terbimbing. Yang menyuruh orang lain beristiqomah sedangkan dirinya sendiri menyeleweng. Rasulullah S.A.W mengatakan:

Pada hari Kiamat kelak akan dicampakkan orang berkenaan dalam api neraka lalu terburai perutnya. Ia berputar-putar di dalamnya persis seperti keldai mengelilingi kincir pengisar gandum. Penduduk neraka berkerumun melihatnya. Mereka berkata : “Si fulan rupanya. Bukankah engkau dahulu menyuruh yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar?” “Benar”, jawabnya. “Tetapi aku menyuruh yang baik sedangkan aku sendiri tidak melakukannya.”

Inilah juga yang disyaratkan oleh Rasulullah S.A.W dengan sabda baginda:

Pelajarilah apa sahaja yang kamu boleh belajar. Akan tetapi Allah tidak akan member ganjaran sehinggalah kamu amalkan (apa yang kamu pelajari).


HADITH: PAHALA AMAL BERGANTUNG KEPADA NIAT

Daripada Amirul Mukminin Abu Hafsah, Umar bin Al-Khattab r.a berkata, bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda:

Maksudnya: “Sesungguhnya diterima amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang akan mendapat apa yang diniatkannya. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan RasulNya, dia akan sampai kepada Allah dan RasulNya. Sesiapa yang berhijrah menuju dunia yang akan diperolehinya atau menuju wanita yang hendak dinikahinya, dia akan mendapatkan apa yang diniatkannya.”

(Riwayat al-Bukhari no. 1, 54, 2529, 3898, 5070, 6689, 6953, Muslim no. 1907, Abu Daud no. 2201, al-Tarmizi no. 1646, al-Nasa’i no. 1/59-60, VI/158, Ibn Majah no. 4227 dan Ahmad no. 1/25, 43)


Huraian dan Inti Sari

Pertama
Dalam hadith ini disebutkan kalimah “Diterima amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya.” Yang dimaksudkan dengan amal di sini ialah semua jenis amal yang dibenarkan syariat. Maksudnya, segala jenis amal yang dibenarkan syariat yang dilakukan tanpa niat, menjadi tidak bernilai apa-apa menurut agama. Misalnya wudhuk, mandi wajib, tayammum, solat, zakat, puasa, haji, iktikaf dan ibadah-ibadah lain.

Amal yang tidak memerlukan niat:
#Meninggalkan perbuatan yang haram
#Mengembalikan barang pinjaman
#Membersihkan diri daripada najis kerana perbuatan ini termasuk perbuatan menghilangkan barang yang tidak baik
#Menyampaikan pemberian atau hadiah orang

Jika berniat juga maka dapat pahala dan menghampirkan diri kepada Allah.

Bagaimanapun, ada segolongan ulama yang berpendapat bahawa wudhuk dan mandi tetap sah sekalipun tanpa niat. Ini kerana para ulama berbeza pendapat tentang maksud kalimah tersebut.
Sebahagian memahami niat itu sebagai syarat, iaitu amal itu sah hanya apabila disertai niat dan sebahagian yang lain memahami niat itu sebagai penyempurna.

Maksudnya amal itu menjadi sempurna apabila disertai niat.


Kedua
Kalimah “Sesungguhnya bagi setiap orang akan mendapat apa yang diniatkannya” menurut khathabi menunjukkan pengertian yang berbeza daripada sebelumnya, iaitu menegaskan bahawa sah atau tidaknya amal itu bergantung kepada niatnya.

Juga Syeikh Muhyidin al-Nawawi menerangkan bahawa niat itu menjadi sah sesuatu amal.

Sekiranya seseorang mengqadai solatnya yang telah luput, dinilai tidak sah tanpa niat qada. Juga dia harus berniat jenis solat sama ada solat Zohor, Asar atau lain-lain. Sekiranya kalimah kedua di atas menetapkan pengertian seperti yang pertama, nescaya dibenarkanmencukupkan niat tanpa mengkhususkan perbuatannya, atau asal sudah berniat solat sahaja.

Ketiga
Berhubung kalimah “Sesiapa berhijrah kerana Allah dan RasulNya, dia akan sampai kepada Allah dan RasulNya,” ahli bahasa Arab menetapkan bahawa kalimah “syarat dan jawabnya”, begitu juga “mubtada”(subjek dan khabar (predikat)” haruslah berbeza. Sedangkan dalam kalimah di atas ternyata kedua-duanya sama.

Kerana itu, kalimah syaratnya bermakna niat atau maksud, baik secara bahasa mahupun syariat.

Maksudnya, sesiapa berhijrah dengan niat kerana Allah dan RasulNya, maka akan mendapat pahala daripada hijrahnya kepada Allah dan RasulNya itu.
Hadis ini turun kerana seorang lelaki yang mengikut Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah kerana ingin mengahwini seorang perempuan bernama Ummu Qais. Dia berhijrah tidak untuk mendapatkan pahala hijrah. Kerana itu dia digelar Muhajir Ummu Qais.

Keempat
Perbuatan yang di luar lingkungan ibadah iaitu perbuatan yang menjadai tabiat hidup manusia seperti makan, minum, tidur dan sebagainya turut mendapat pahala jika diniatkan untuk memelihara tubuh badan supaya dapat beribadah.

Kelima
Imam Nawawi membahagikan amal ibadah kepada tiga:
1. IBADAH HAMBA: Ibadah orang yang takut kepada Allah
2. IBADAH SAUDAGAR: Ibadah oaring yang hendak mendapatkan syurga dan pahala 
3.IBADAH MERDEKA: Ibadah yang sebenar kerana menunaikan tanggungjawab, rasa syukur dan berasa malu kepada Allah

Keenam
Kita hendaklah ikhlas dalam amal ibadah dan setiap pekerjaan agar mendapat kemudahan dan kebahagiaan di dunia dan mendapat pahala di akhirat.

                          “ADAT MENJADI IBADAT MELALUI NIAT”                         


BAHAGIAN PERTAMA

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN

A)Orang mukmin yang dengki kepadanya
B)Orang munafiq yang benci kepadanya
C)Orang kafir yang memeranginya
D)Syaitan yang menyesatkan
E)Nafsu yang merangsangkan

A)Orang Mukmin Yang Dengki Kepadanya

Penyakit umat sebelum kamu telah menular kepada kamu; iaitu hasad dengki dan permusuhan. Permusuhan tersebut ialah pengikis atau pencukur. Saya tidak maksudkan ia mencukur rambut, tetapi yang saya maksudkan ialah ia mengikis agama.
[Hadith Riwayat Al-Baihaqi]

Tujuh faktor yang menyebabkan hasad dengki,

Di dalam kitab Ihya’ ‘Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali r.a ada disimpulkan sebab-sebab yang menimbulkan perasaan hasad dengki tersebut.

1.Perasaan Permusuhan dan Kebencian

Ini adalah sebab yang paling banyak menimbulkan kedengkian.
Kerana sesiapa yang telah disakiti oleh seseorang lain atas sebab-sebab tertentu atau menyangkalnya dalam tujuan-tujuan tertentu lantaran alas an-alasan tertentu, hatinya pasti marah lalu membenci. Orang yang menyakitinya itu, maka tertanamlah bibit dengki dalam dirinya. Dengki mengundang perlakuan yang agresif untuk memuaskan hatinya.

Pendekatan perasaan hasad dengki sentiasa bergandingan dengan perasaan marah dan permusuhan.

2.Merasa Diri Mulia

Perasaan ini manifestasinya ialah seseorang itu merasa keberatan kalau ada sesiapa yang dianggapnya mengatasi dirinya. Dia tidak rela kalau ada orang lain melebihinya. Kalau ada orang-orang sepertinya yang mendapat lebih pangkat, kuasa, ilmu dan harta, dia bimbang kalau-kalau orang tersebut akan bersikap takabbur terhadapnya. Dia tidak boleh tahan dengan sikap mengatasi yang ditunjukkan oleh saingannya itu. Malah ia mengatasinya.

3.Takabbur

Jelasnya seseorang itu mempunyai watak membesarkan diri terhadap orang lain, selalu memprkecilkan dan memprhambakan seseorang. Ia menganggarkan seseorang itu mematuhinya. Apabila orang berkenaan menerima atau memperolehi sesuatu kurnia ia khuatir kalau-kalau oarng itu tidak dapat lagi merelakankepongahannya. Akhirnya orang yang telah mendapat kurnia itu akan enggan mengikutinya. Atau boleh jadi ia menganggap orang tersebut akan cuba pula menyainginya.

4.‘Ujub

Pernah Allah jelaskan kepada kita perihal umat-umat di zaman silam. Mereka merasa ta’jub dengan diri mereka sendiri. Hal ini menghalang mereka menurut kebenaran. Hujah mereka selalunya seperti berikut

Bukankah kamu tak lebih dari manusia (biasa) seperti kami juga?

Dan ungkapan yang berbunyi

Dan mereka berkata adakah wajar kami mempercayai manusia yang seperti kami juga?

Golongan tersebut merasa aneh melihat orang yang berjaya mendapat pangkat kerasulan, menerima wahyu dan martabat yang dekat di sisi Allah ialah manusia seperti mereka. Sebab itu mereka menaruh rasa dengki kepada rasul-rasul tersebut.

5.Takut Terlepas Sesuatu Tujuan dan Habuan

Perasaan ini wujud dalam kalangan orang yang saling berlumba-lumba merebut sesuatu habuan. Tiap orang akan merasa dengki apabila saingannya mendapat suatu kelebihan yang boleh membantu dirinya sahaja membolot habuan yang menjadi tujuan mereka tadi.

6.Ghairah Menjadi Ketua dan Mencari Populariti

Umpamanya sesorang yang bercita-cita untuk menjadi manusia pertama yang tidak ada tolok bandingannya dalam salah satu cabang seni. Apabila keghairahan terhadap pujiandan jolokan bahawa dialah satu-satunya pakar yang tidak ada taranya di zaman itu telah menguasai dirinya, tiba-tiba dia mendengar ada orang lain yang dapat menandinginya di tempat lain. Hal ini nescaya akan menyusahkan hati perutnya. Ia bercit-cita kalau tiada tandingannya itu mati sahaja atau kemahirannya menurun dan pupus.

7.Busuk hati

Keadaan ini kalau ada pada seseorang maka ia akan bersikap tidak suka seseuatu kebaikan diperolehi oleh hamba Allah yang lain. Apabila disebutkan di hadapannya tentang kesenangan mana-mana hamba Allah, sempit hatinya mendengar hal tersebut. Akan tetapi apabila dinyatakan pula sebaliknya, umpamanya tentang kekacauan, kegagalan dan nasib malang menimpa orang lain maka ia merasa gembira dan suka hati.

Bagaimana menghadapi pendengki

1)Sentiasa bersabar menunaikan solat
2)Menguasai sifat amarah yang ada pada diri
3)Bersikap akhlak yang mulia


Sumber:
1. Hadis 40 Imam Nawawi
2. Bahtera Penyelamat 


WardhatulSakinah,
Khas buat adik-adik usrah yang tersayang.
Di mana bumi dipijak, di situ hukum Allah dijunjung.
"Fathul Thariq Ila Mahabbah"

1 comments:

Srikandi Al-Azwar said...

Assalamualaikum..subhanallah! bagus sekali huraiannya..buatkan kakak merasa rendah diri bangat sih..(tiba2 gaya bahasa indonesia pula terkeluar)..bagus2! keep it up! kak nak buat tugasan jugak la..syukran ingatkan akak yg telah dibawa arus kesibukan dunia sejak balik ni..ok2 kita start balik k! Tunggu mesej (^_^)

Post a Comment